Regulamin użytkowania apartamentów

 1. Goście przebywający w apartamentach w OJ „FurmAnka”, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.

 2. Do korzystania z apartamentów uprawnione są osoby zameldowane.  W apartamencie może zamieszkiwać maksymalnie 8 osób.

 3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.

 4. Rezerwacja apartamentu następuje po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

 5. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości .

 6. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim; nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji .

 7. W apartamencie znajduje się pościel I ręczniki na jeden okres wynajmu.

 8. Apartamenty są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela.

 9. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia z listą wyposażenia znajdującą się w apartamencie. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.

 10.  Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania pobytu.

 11. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia apartamentu prosimy  Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

 12. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

 13. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 23:00-7:00.

 14. Za rzeczy pozostawione w apartamencie właściciel OJ „FurmAnka” nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu.

 15. Pobyt zwierząt nie jest akceptowany .

 16. Miejsce postojowe jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

 17. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

 18. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu OJ „FurmAnka” przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.

 19. W dniu wynajęcia apartament jest posprzątany. Uprzejmie prosimy o oddanie go w stanie czystości ( wyrzucone śmieci, pomyte naczynia, czyste podłogi).

 20. Za dewastację apartamentów użytkownicy będą obciążani dodatkowymi opłatami.

 21. Najbliższe sklepy, apteka , pomoc medyczna znajdują się w Stroniu Śląskim.

 22. W budynku głównym odpłatnie można skorzystać z sauny i posiłków po wcześniejszym uzgodnieniu.

 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r. 

Życzymy przyjemnego wypoczynku :)