Nowe wytyczne związane z pandemia COVID -19

                               W związku z pandemią Covid -19 w Polsce i na świecie  zgodnie

                                     z rozporządzeniem RP wprowadzamy nowe wytyczne :

1. obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektu i w budynkach  osób niezakwaterowanych.

2. Należy zachować bezpieczną odelgłość od pozostałych gości min. 2 m

3. Należy zachować środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa ogólnie przyjęte  w walce z koronawirusem.

- instrukcja mycia rąk

- dezynfekcja rak

- prawdiłowe ściaganie i zakładanie maseczek

- prawidłowe zakładanie i ściaganie rękawiczek

5. Po wykwaterowaniu ,  pokoje zostaną poddane ozonowaniu, , dezynfekcji chemicznej i sprzątaniu .

6. Należy bezwzględnie przestrzegać nowych zaleceń i zapoznać się z nimi przed rezerwacją .

7. Wytyczne mogą się zmieniać w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.